Услуги

Фирма „Прима Концепт” ЕООД предлага консуsmart servлтации, проектиране, доставка и изграждане на системи за сградна автоматизация, съгласно специфичните изисквания на клиентите. Сервизната база извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на системите.

Богатата продуктова гама осигурява възможност за непрекъснато използване на водещите технологии и реализация на нови идеи. С предлаганите от нас продукти винаги ще бъдете крачка напред.

В областта за осигуряване на пожарната безопасност на обектите, фирма "Прима Концепт" ЕООД предлага следните услуги:

  1. Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения (пожарогасителни системи, пожароизвестителни инсталации и системи, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, системи за гласово уведомяване и др.) на територията на Република България - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на регламентираните стандарти от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
  2. Проектиране, доставка и изграждане  на системи и инсталации на обектите, касаещи пожарната им безопасност (пожароизвестителни  системи, пожарогасителни инсталации, системи за управление на дим и топлина, системи за гласово уведомяване и др.).
  3. Консултации за привеждане организацията на пожарната и аварийна безопасност на обектите в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
  4. Подпомагане на изготвянето и поддържането на документацията съдържаща регламентираните документи по чл. 9 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
  5. Съдействие при провеждане на противопожарна подготовка: обучения, инструктажи и практически занятия.

Фирма „Прима Концепт” ЕООД предлага доставка и комплексна поддръжка на компютърна и офис техника. Нашите клиенти получават професионално обслужване, гарантиращо нормалната работа на компютърните системи и периферни устройства. В кратки срокове ще отстраним възникналите хардуерни и софтуерни проблеми.

Извършваната от фирмата абонаментна поддръжка Ви гарантира осигуряване на работоспособността на Вашите системи и повишаване на надеждността. Така ние ще създадем условия за подобряване на Вашата дейност. Превантивният характер на абонаментната поддръжка гарантира минимизиране на риска от проблеми при експлоатация на Вашите операционни системи, приложен софтуер, програми за защита, компютърен хардуер, периферни устройства – плотери, принтери и скенери, сървъри, мрежа и мрежово оборудване, както и поддържането им в оптимално състояние. Сервизните специалисти притежават висока квалификация, богат опит и непрекъснато повишават професионалното си ниво, чрез покриване на изискванията на сертифициращите органи. Дейностите можем да извършим  на място или в нашата сервизна база,а консултации и решаване на някои проблеми- по телефона или с отдалечен достъп.

            Фирма „Прима Концепт” ЕООД гарантира на клиентите си надеждност, професионализъм и конфиденциалност в своята дейност. Ние ще Ви консултираме и при администриране и оптимизиране на информационна структура и притежаваните от фирмата компютърни системи и периферия, както и при избор на нови системи и софтуер.

 

Trassir

  

Infosec