Системи за сградна автоматизация

          Системите за сградна автоматизация предлагат постигане на оптимална енергийна ефективност и комфорт, както и сигурност и защита на хората и инфраструктурата.

          smart systemsНамалената консумация на елрктроенергия позволява на клиентите да оптимизират оперативните разходи при експлоатация на сградите. Това може да бъде постигнато чрез използването на продукти и системи за сградна автоматизация, които се управляват от приложения за отопление, вентилация и климатизация, съобразени с индивидуалните изисквания на потребителите и конкретните особености.

          Широката гама от интегрирани решения за пожарна безопасност и ИТ базирани комплекси за сигурност и ефективно управление на системите, осигуряват непрекъснатост на бизнес процесите, контрола и управлението, защитават инвестициите и намаляват риска за клиентите в дългосрочен план. В областта на пожарната безопасност сградната автоматизация предлага съвременни продукти и системи за пожароизвестяване и газдетекция, автоматично пожарогасене, вентилация, отдимяване, както и софтуер за визуализация и интегрирано управление на всички системи за сигурност.

         Предлагаме специфични комплексни решения за  болници,  лаборатории, летища, хотели, жилища, обществени и офис сгради, както и за населените места и инфраструктурата. По отношение на крайните клиенти, системите за сградна автоматизация предлагат иновативни решения, осигуряващи най-висока степен на гъвкавост, енергийна ефективност, безопасност и удобства при експлоатация на обектите.

          С помощта на сензорен дисплей можете да контролирате домофон, осветление, отопление, щори, алармена система и други електрически и електронни устройства. По всяко време можете да се уверите в безопасността на дома си, докато сте навън, чрез активиране на предварително програмирани сценарии. Притежавате удобството да извършвате непрекъснат контрол чрез компютър, таблет, или друго ИТ устройство. Благодарение на високотехнологичните решения на Interra можете дистанционно и местно да синхронизирате системите на Вашите смарт устройства, както и да обезпечите  управлението, контрола и комфорта на Вашия обект.

Trassir

  

Infosec